[BIN: 0101]

Rosensfole

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Rosensfolen han ville inkje eta grønt høy
-Sa lindar i marmoristeinar -
uttast en1 såg den vene møy.
-De rinder i si' silkjetaumar-
1han
2. Rosensfolen han ville [inkje] stande på stall
u[ttast] han va bunden mæ jomfrus rødegullband.
3. [Rosensfolen han ville inkje] drikke av brunn
[uttast] jomfrus hovugull låg på grunn.
4. Dei flutte den jomfru so langt av land
rosensfolen han spilar på kvite sand.
5. Rosensfolen han la ut å fjoren å2 såm
de fyste skjeri en3 kunna då va 15 sterke milir.
2han
3han
6. Han såm uti dagar i dagar4 två
den tree dagjen likeso5.
4daganne
5likeså
7. Skjønn jomfru ho stend i høgeloftssvalar6
ho ser rosensfolen på sjøen fara7.
6høgjeloftssvalar
7so ser ho rosensfolen på sjøkja fara.
8. Skj[ønn] j[omfru] ho skodde sin fagran8 fot
so lyster9 ho mot rosensfolen å tro.
8fagra
9lystar
9. Skj[ønn] j[omfru] ho akslar kåpa blå
[so lyster] ho [mot rosensfolen] å gå.
10. Då skjøn jomfru kom der ne på strand10
då la rosensfolen i land.
10fotnote mangler
11. Ho strauk etti han11 mæ kvite12 hand
å de veit Gud Fader hoss du kom i land.
11hånom
12kvitan.
12. Skj[ønn] jomfru ho breier upp blomstere blå
der rosensfolen kvile uppå.
13. Tilegg um måren13 då dagjen va ljus
skj[ønn] j[omfru] ho va at stallen fus14.
13morgoen
14då va skj[ønn] j[omfru] at stallen fus
14. Skj[ønn] j[omfru] ho seg inn i stallen såg
dø va' rosensfolen på blomstere blå.
15. Ha de 'kje vori fyr mannetal
so ha' eg si' rosensfolen i grøne jor gravi.
16. [Ha' de 'kji vori fyr] manneor
[so ha' eg si' rosensfolen] leti gravi i jor.
Ekstra opplysninger