[BIN: 0068]

Møy i ulveham

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .

 Så skapte ho meg i eitt svær på ny
alle dei gillaste fekta mæ meg i by.
Ekstra opplysninger