[BIN: 0066]

Møy i ulveham

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Margret Brauti, Skafså, Mo, Telemark .

1. Eg va' meg så liti ei møy
-Under lii -
mi moer monne på barsøl døy.
-Mæ soli skin ho så vie -
2. Då jeg va' meg i åtte år
då fik jeg mig en stivmoder i går.
3. Hun sagde jeg skulde aldrig få bod
før jeg havde drukket min stivmoders blod.
4. Så skabte hun mig i en ulv så grå
og sagde jeg skulde på skoven gå.
5. Mi skjukmor sat heime i 8 år
ho tore 'kje te kyrkje for ulven den grå.
6. De niende ville ho te kyrkja gå
nie jomfruvur som følgde hennar då.
7. Då ho kom seg på vegjen fram
då møtte ho den ulven bå vrei å gram.
8. Så reiv 'en ut hennars hjarterot
så fek hun drukkji sin stivmoders blod.
9. Då hun fik drukkji stivmoders blod
så blev hun igjen til en jomfru så god.
10. [Då hun fik drukkji stivmoders blod]
så gik hun hjem til sin faders bo.
Ekstra opplysninger