[BIN: 0038]

Jomfrua Ingebjørg.
Jomfru i fugleham

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 og 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Dæ va strie sjukmoire
ho frama fyr sængji sto
statt upp fruva Ingjebjør1
so årli å so brått.
1Yngjebjør
2. Ho la' ne på hass hovdegjår
gulli av finggane fæm
de va han ti sut å tregji
kvor dag såg han på dem.
3. [Ho la' ne på hass hovdegjår
gulli av finggane] ti
[de va han ti sut å tregji
kvor dag såg han på] di.
4. De va fruva Yngjebjør
so hjarteleg ho gret
då ho smaug uti hendehamen2
den rike stolte jomfruve3.
2hindehamen
3jomfruva
5. Å han4 sette snøra5 i kvor den kro
der hindi va vani at gange
men hindi ho va no so varig um seg
ho ville 'kji6 lata seg fange.
4Here Pær
5snóra
6alli
6. Å han sette [snøra i kvor den kro]
der hindi va vanig at kroke
den hindi ho [va no so varig] um seg
ho vill' 'kji7 lata seg nópe.
7alli
7. Å han tok øksi uppå sitt bak
han hoggji alt mei hell 'n måtte
alt ti han kom ti skogjen den
som ædeleg mannen åtte.
8. Å høyrer du rikan Here Pær
høgg inkji ne min skog'e8
du fangar inkji den vildan hind
førutan9 dæ manneblo10.
8mine skogar
9fyruden
10mannebloe
9. Han skar eitt stykkjy o' armen sen11
å kasta dæ hågt uppå kviste12
den hindi ho gol å skreik so hart
å Hære Pær ville ho gjiste.
11sin
12uppi kvistir
10. Å ho sette seg på sadelsbogje
å plukka seg som ei duve
so smoug ho oto hindehamen13
den rike stolte jomfruve.
13hendehamen
11. Ho takka rikan Here Pær
for adde goråine sene
sjukmoi me sit i troddebotnen
der gret'e ho søndine sine.
12. No heve fruva Ingjebjør
forvunni so14 stor'e kvie
no søve ho kvor nottæ15
mæ Hære16 Pærs sie.
14si
15notte
16rikan Here
13. No heve rikan Here Pær
forvunni so17 stor'e harm
no søve han kvor nottæ18
på fruvas Ingjebjørs arm.
17si
18notte

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. Moe 25, 42 Med overskrift (dtr. af Joronn) i Undedalsli hos Talleiv Gravli; kunde ikke synge, men fremsagde sine viser, som hun havde lært som barn af moderen. Hæge Bjønnemyr 53-54 år.

Merknad og rettingar: Str. 1.1 ut for sjukmoire står enstavelses 6.2 vanig er er retta til vani. M. Moe høyrde visa av Hæge andre gongen i 1891. Str. 2, 3, 11, 12 og 13 har kome til seinare.