[BIN: 0027]

Jomfrua Ingebjørg.
Jomfru i fugleham

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1846 eller 1847 av Magnus Brostrup Landstad etter Bendik Felland Sveigdalen (Aanonsen), Skafså, Mo, Telemark .

1. Høyrer du unge Herrepær
du let einki Hugin freste
Dotter til Alf paa Skjeio nor
has Dotter den maa du fæste.
2. Dotter til Alf paa Skjeio nor
er venar hel anar Kvende
einki blive ho svart af meg
enki bli eg kvit af hende1.
1ho
3. Æg var meg saa liti ei Hind
eg drog meg framte med Bakki
mine [sjau] Brøarne kjende meg ei
dei pussa etter meg Rakki.
4. Æg var meg saa liti ei Hind
eg drog meg framte med Reine
mine [sjau] Brøar kjende meg ei
dei kasta etter meg med Steini.
5. Æg va meg [saa liti ei Hind]
eg drog meg framte med Lie
[mine sjau Brøar kjende meg ei]
dei skaut etter meg med Pilir.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. B. Landstad 9, 19 og 20. Sjå kommentar til var. I, III, IV, V, og meloditillegg s. 1193