[BIN: 0024]

Den varande fuglen

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Sigrid Hallvorsdotter Åmot, Vinje, Telemark .

1. Dær kom ein Fugl av fremmende Land,
-mæ dæ synger i Skog -
han sette seg på jomfruens Bur å sång.
-Dæ eine gjeng alli utav min Hugjen -
2. Kvi æ' du Fuglen så gla å fro?
kvi må inkje Folk hava Nottero?
3. "Visste du skjøn Jomfru hott fyre deg sto,
du lyster 'kje liva på denne Jor.
4. Du sko' eige Bonni ni,
alle dei mæ Broeren din."
5. "Veit du dæ så veit du mei
seg meg, hott dæ bleiv av alle dei!"
6. "Dei tvo sko' blive prestar
å hine tvo Bøndar beste.
7. Dei tvo sko' blive næste Kungens Rå
å hine tvo Land å Rikje rå.
8. Dæ niende blive eitt uværlaust Bån
Nettar å Dagar brennast på Bål.
9. Då gav de hverandre derpå sin Hand,
så vandra ho av på eitt fremmende Land.
Ekstra opplysninger