[BIN: 0022]

Den varande fuglen

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Olsdotter Vistadbakken, Skafså, Mo/ Lårdal, Telemark .

1. Fuglen site på kvisti
-De syng i skog -
han synge so mykje um Jesum Krist.
-Den eine gjeng alli utav min hu -
2. Han site der so lengji
han vekkjer jomfruva av sengji.
3. Du sko hava di bonni ni
alt mæ den yngste broderen din.
4. Veit du detta so veit du mei
du seie meg skjæben av alle dei
5. Dei tvo sko vera kungar ivi Danemark råde
dei andre tvo kungens næste rå.
6. Dei are sko vera prestar
dei are tvo bøndanne beste.
7. De niende sko vera eit ærelaust bån
som årle å silde sko brennast på bål.
8. De niende [sko vera] ei ærelaus kvinne
som aldri drikkos syndir sko burtvinne.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge r, 6b-7.

Retting: Str. 8.2 aldri retta til alle. Reinskrift NFS S. Bugge VI, 9 med overskrift Den varande fugl (Tone Vistadbakkjen, Eidsborg 1863). Original og reinskrift er identiske med små endringar i skrivemåten.