[BIN: 3482]

Den vise kona.
Havfruens spådom

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 og 1891 av Moltke Moe etter Torbjørg Ripilen, Mo, Telemark .

1. Dråningji fedder så modige tår
-Ak bære den som æ bangga -
eg heve blivi spådd ei enkje iår.
-Dei veit for væl um1 'en unge kong Eirik -
1Dei veit so væl alt um - Dei vide so vel alt um
2. Å hev du blive spådd ei enke iår
seg so meg hvem2 fyri deg spår.
2kvenn
3. Eg sko seia deg hvem3 fyri meg spår
d'æ to4 spåkvinur som på torgji5 står.
3Kvenn
4tvo
5torvet
4. Kongen han tala ti liten smådreng
de lata spåkvinnune gå fyre meg inn.
5. Kungen han ha' inkji halltala or
fyrr dei tvo spåkvinnune steddes fyr bor.
6. Kongen han klappa på forgyllte stol
vælkomne spåkvinnur å hvil6 dikkos fot.
6kvil
7. Der æ kji so gott å kvile derpå
der ligg innunde nivane små.
8. K[ongen] han klappa på forgyllte sængg
vælkomne spåkvinnur å hvile7 i dænn.
7kvile
9. Der æ' kji godt å hvile8 i dænn
der ligg uppi svære9 fem.
8kvile
9sværi
10. Ja veit de no detta10 so veit de væl mei
so veit de hot dag eg sko døy.
10detti
11. Ja Mikkelsmess um høsten æ du kongge så rø
å Maremess um våren då ligg'e du dø.
12. Mikkelsmess [um høsten æ du kongge] so boll
å Maremess [um våren då] ligg'e du i moll.
Ekstra opplysninger