[BIN: 0011]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

1. Ridderstig rider alt over ei bru,
dei ramme roninn' kjem han i hug.
-Den jomfru, den jomfru giver svennen orlov.-
2. Han kasta dei roninno' på liden Kjersti;
dei roninne falt på kungsdotteri så fin.
Ekstra opplysninger