[BIN: 0009]

Ridder Stig kastar runer i miss

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Birgit Lintveit (Krossli), Morgedal, Kviteseid, Telemark .

1. Ridderstig rider alt over ei Bru,
dei ramme Roninn kjem han i Hug (Hu)
-Dæn Jomfru, dæn Jomfru giver Svennen Orlov.-
2. Han kaster dei Roninn på liden Kjersti,
men dei Roninne falt på Kongsdotteri så fin.
3. Ridderstig spurde si Moder um Raa:
"Eg hev forrått Kungsdotteri i År."
4. Høyrer du Sonen min, fager å fin,
du legge deg i Sengji, lukker Døren din!"
5. "Bete Raa eg selvar kann,
eg salar ut min Gangar, så ri eg av Land."
6. "Du må no rie, um du vi Væri umkring,
alt stende Ridderliti før Sengen din."
7. Ridderstig lydde si(n) Moers Rå,
han la' seg i Sengji, skreidde Lokunne på.
8. Ridderliti klappa på Dynni mæ Finganne små:
"Du stand1 upp Ridderstig, skrei2 Lokunn' ifrå!"
1stend
2skreier
9. "Slett ingjen så hev eg Stevnar lagt,
slett ingjen lukkar eg inn um Natt."
10. Ridderliti mæ sine Finganne små,
ho skreidde dei Lokunne bå te å ifrå.
11. Ridderliti sette seg på Sengjestokk,
ho leika mæ Ridderstigs gule Lokk.
12. Ridderliti la' seg i Sengji ne,
Ridderstig han snudde Veggjen te.
13. Ho klappa Ridderstig på Kinni så rø,
men Ridderstig låg som han va' dø.
14. Tilegt um Morgon, Dagjen va' ljus,
Ridderstig va' fyr Kungjen så fus.
15. "Eg helser deg Kungjen fager å fin,
eg får3 'kje Ro om Natten for Datteren din."
3fær
16. Kungjen han heve på Sveinanne små:
"Du be Ridderliti innfor4 meg gå!"
4innfær
17. Kungjen han ha' kje hallatala Or,
for Ridderliti steig på Gov.
18. "Høyr du Ridderliti, Datteren min,
Ridderstig klagar5 så hart utpå deg.
5klager
18b h(a)n R-(idderstig)
Han får 'kje Ro om Natten(e) for Datteren min."
19. "Vistnok va' dæ, at eg te hånom gjekk,
men ingjen Goviljen eg av hånom fekk."
20. Som 19. Kun: for ~ > tok.
21. Som 19. Kun: mæ hånom låg < såg.
22. "Takk Ridderstig fyr6 du va' meg så tro,
aa tak så min Datter å liv så i Ro!
6føre
23. Takk ska' du hava, for7 du va' meg så vis
Tak så min Datter å liv så mæ Ære å Pris!"
7fer
Ekstra opplysninger