Kong Erik og Hugsljo

variant 1:Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad etter Bendik Felland, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1891 av M.Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent, Telemark .