Han Lara

variant 1:Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 2:Oppskrift 1864 av L. M. Lindeman etter ukjent sanger, Brandval, Hedmark .
variant 3:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av fru Trygve Monrad (Anna M.) etter ukjent sanger, Nes, Akershus .
variant 6:Oppskrift 1863 av S. Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 7:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Grundi Vaddeli, uten lokalitet. .
variant 8:Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Kviteseid, Telemark .
variant 9:Oppskrift udatert av Hans Ross etter ukjent sanger, Moland .
variant 10:Oppskrift 1874 av Hans Ross etter ukjent sanger, Moland, Fyresdal .
variant 11:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Gunnar Knutson Aamoti, Åmotsdal, Telemark .
variant 12:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Gunnar Knutson Aamoti, Åmotsdal, Telemark .
variant 13:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Gunnar Knutsson Årmoti, uten lokalitet .
variant 14:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .
variant 15:Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Kari St. Dale, Seljord, Telemark .
variant 16:Oppskrift 1906 av C. Elling etter ukjent sanger, Eidsvoll, Akershus .
variant 17:Oppskrift udatert av Johanna Bugge Berge etter Marit Rindsæter?, Heidal, Oppland .
variant 18:Oppskrift okt. 1910 av Torleiv Hannaas etter Tollei Tolleison, Lista, Vest-Agder .
variant 19:Oppskrift udatert av Johanna Bugge Berge etter Marit Rinsæter etter Jo Haugje, Heidal, Oppland .
variant 20:Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, MO, Telemark .
variant 21:Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Anne Jamgrav, Seljord, Telemark .
variant 22:Oppskrift 1918 av Knut Liestøl etter Otto Valstad, Asker, Lier, Akershus .
variant 23:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Olav O. Bjønnemyr, Mo, (Skafså), Telemark .
variant 24:Oppskrift Udatert av C. Elling etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 25:Oppskrift 1864 av L. M. Lindeman etter Johannes Halvorsen Vornhus, Maridalen, Akershus .
variant 26:Oppskrift 1864 av L. M. Lindeman etter Johannes Halvorsen Vornhus, Maridalen, Akershus .