[BIN: 3467]

Lars skyttar.
Han Lara.
Han Darall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift okt. 1910 av Torleiv Hannaas etter Tollei Tolleison, Lista, Vest-Agder .


1. Laronn han gjekk seg burt forbi ein stall
der sat femten fjordingar di dreit så de smell
"Hu! Skjyde dikko Bråge her?"
- "Nei de har seg inkje so
sa Laronn littum bi
For L. ligger i Lunden me leiro. -

2. L. h gjekk seg bortøve ei ur
der såg han ein bamse som sad i ei myr
"Hu! søve du nattevakje du ?"
3. L. h - - - - - ein bekk
der sette han foten i ein fitteskvett
"Hu! he du hoggje deg du?"
Ekstra opplysninger