Guten og jenta raka høy

variant 1:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .