[BIN: 3014]

Guten og jenta raka høy

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Thiga sette ut ein snippegraut
Nå ska okkos bryllaup stå.
2. Ikkje ivår før en annen høst,
når adde frugar har fengje røst.
3. Ikke ihøst før en annen vår,
når - - - - - mål.
4. So drakk dei bryddaup å de va' væl stort
men de sto i ein hestelort.
5. T.B. har vi brugom i den før,
men mykan kja han dansa mæ kaji svær.
6. Guten a gjenta vaka høyt
guten han banna ho va' ikkje møy.
7. Hei vu, heira, heifaldera heira.
Kom nå fyg meg i stogo inn,
so ska' du sjå, eg hev møydomen min.
8. Guten han gjore seg stort umak,
han fygde ho i stogo å de gjore han snart.
9. Må eg nå få viljan min,
nå hev eg fygt dei i stoga inn.
10. Slett alli so får du viljan din,
for du heve sett meg i stolen ne.
11. Guten tala - - - - - umak
Nå - - - - - - ne.
12. Slett (meg skoene au)
for du heve trekt av.
13. Slett - - - - - -
sett meg i senga ne.
14. Guten - - - - - -
Nå - - - - - - - - -
15. Slett - - - - - -
før du heve havt av meg serkjen min.
16. Guten - - - - - - -
Nå - - - - - - - - - -
17. Slett svala en stund
før du heve stai uti (Guten) der eit Tak.
18. Han gjekk uti svali å sto.
Nå - - - - - - en stund.
19. Nei nå kann du reise di heim ufær
å seie, at du hev bli Merra her.
20. De æ skikkjen i våre land
at dei smaka på steikje, før dei ber ho fram.
Ekstra opplysninger