Norsk mynt i 1000 år


Høsten-95 åpnet Universitetets Myntkabinett jubileumsutstillingen Norsk mynt i 1000 år.

Som et supplement til jubileums- utstillingen har Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo laget en elektronisk utstilling som kan ses i en publikumskiosk i utstillingslokalet.

         
Den elektroniske utstillingen (Click here for the English version) kan nå også ses på Internett. Du får et innblikk i Norges mynthistorie i tekst og bilder. Her er lyd og video utelatt, men du er velkommen til å se/høre dette i Myntkabinettets utstillingslokale.

Den elektroniske utstillingen er laget for å gå lokalt, og enkelte sider kan ta lang tid å laste hvis du ikke har en rask Internett- tilknytning. Sidene er skreddersydd for en Macintosh med 17'' skjerm, Netscape 2.0 uten menyrader og 14 pt Times. Du kommer langt uten dette, men skjermoppløsningen bør tilsvare SVGA. Du bruke Netscape 2.0 eller en bedre nettleser. Den kan lastes ned herfra.
Universitetets Myntkabinett
Historisk museum, Frederiksgate 2

Åpningstider: tirsdag til søndag kl. 12.00-15.00 (mandag stengt)© Universitetet i Oslo 1996
Materialet som vises her tilhører Universitetets Myntkabinett og er beskyttet av Åndsverksloven. Man kan fritt se på tekst og bilder ved hjelp av nettlesere o.l. Annen bruk av materialet er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Universitetets Myntkabinett.