Tilbake

 Korleis ta seg fram i utstillinga
Du kan flytte deg rundt i utstillinga ved å trykkje på den raude teksten, på dei ovale figurane eller på teikningene.

I alle hovuddelane av utstillinga vil du finne fleire alternativ du kan trykkje på for å kunne bla deg vidare i utstillinga:


Kven står bak utstillinga             Bakgrunn