Tilbake

 Bakgrunn for Folkeviseautomaten
enne utstillinga presenterer eit lite utval norske folkeviser. Folkevisene er vanskelege å tidfeste, så dei er ikkje meint som ein illustrasjon på musikken frå tida rundt dronning Margrethe og danninga av Kalmarunionen.

Formålet med denne elektroniske utstillinga er heller å fokusere på folkevisene eller balladane som fellesnordisk kulturarv.

Lydopptaka er gjorde i moderne tid, på 1960-talet, og viser folkevisene som levande kultur. Vi har derfor valt eit moderne formspråk og nytta jukeboxen som metafor.Kven står bak utstillinga             Korleis ta seg fram