HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


d.VI,b.2,s.64  
S. T. HR. KAMMERHERRE HOLST
RA.; Kammerherre Holsts Papirer;
23. febr. 1845.

   Da Bladet "For Arbeidsklassen" for i Aar, der er det sidste,
hvori jeg har Gratiale for dets Udgivelse, allerede er færdigt
for Pressen indtil over Halvaargangen, har jeg anmodet Hs
Excellence Statsministeren om at bevirke, at Gratialet maa blive
mig udbetalt efter min Bekvemmelighed.
   Endnu har jeg ikke erholdt Svar; men jeg befinder mig --
da det er Arbeidsfolk og deres Behov af Tømmer etc., der
skal klareres -- i en saadan Forlegenhed, at jeg maa bede Dem
idetmindste at betale mig Gratialet for Januar og Februar med
50 Spd.

   Kan jeg erholde for Kvartalet eller for Halvaaret -- hvis
Arbeide er, som sagt, præsteret -- da var det efter højeste
Ønske. Imorgen afhentes Svar.
Deres
Henr. Wergeland.

Grotten 23 Februar 1845.[UTSKRIVNINGSDOKUMENT FRA HOSPITALET]

30 (ca.) april 1845.

  
Henrik Wergeland
Lit AA 2.

   Induratio dextri pulmonis cum defectu roborum.
   Somno ultima nocte paululum refectus, subito ex hospitali
hodie emigravit. Patientem tam inquietum et irreparabilem In-
stitutio etiam perlæta amittit, lunatum, superstitiosum, surdum,
ægrotum, in ossi sacro dolorosum, de omni re, de aëre, de infan-
tibus per diem innocenter clamitantibus querulantem. Abest --
Dii sint laudati! Parcus scilicet honor est ex morbo ipsi Griffitho
et Paracelso terribiliter ridente.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE