HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


d.VI,b.2,s.62  
[KVITTERING.]

30. sept. 1843; etter fotostatkopi UB
584 fol. B 14ea.

   Hans Majest√¶t Kongens mig naadigst tillagte Gratiale er
mig for 3die Qvartal 1843 af Hr. Justitssekretær Collett udbetalt
med 75 Spd.
Christiania 30. Sept. 1843. --
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE