HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BINDTIL SKJALDINDEN FREDRICA BREMER!
[Tilegnelse i et eksemplar av "Venetianerne" til Fredrika Bremer.]

Aug. 1843. Ms. Högre lärarinnesemi-
nariet, Stockholm.           I
Aar Morellerne er sure
                 og vore Jordbær meget smaa,
           og Blomsterne saa hæsligt sture,
                 at knapt man en Buket kan faae.


           Dog lidt af Aaret De fortjener,
                 og da det er saa vanskeligt,
           saa tag (skjønt jeg med Verden mener,
                 at Bær er bedre) dette Digt!    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE