HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


FOR FORÆLDRE
For Arbeidsklassen 20. juli 1843.

   I 1837 lod Sognepræsten i Eidsvold trykke nedenstaaende
Skrivelse og uddele i Menigheden forat vække Forældrenes
Sands for Oplysningen og Børneopdragelsen; men da en saadan
Tiltale ganske vist passer ligesaa vel til enhver anden Almue,
opfylder Udgiveren af dette Blad en længe næret Hensigt, idet
han her meddeler følgende "Hyrdebrev til Forældrene, i Be-
synderlighed Mødrene, i Eidsvolds Præstegjeld".
   [Sa følger Nicolai Wergelands "Hyrdebrev".]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE