HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BINDEN SLET DANSK FREMSTILLER AF HAKON JARL
Sneeklokken (1842) s. 116; 23. de-
sember 1841.           D
ine Landsmænds Tort, hvem Hakon slog ved Thy,
           Du blodigt har paa Hladejarlen hevnet.
           Thi Du af Hakon (han, som, dræbt af Karkers Kniv,
           igjen fremsprang til Liv paa Oehlenschlägers Bliv)
           i Seirens Overmod ei mindste Stump har levnet.
           Nu, om ei Karkers Løn, saa vent dig Karkers Ry.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE