HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BINDTIL
DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS DEPARTEMENT
FOR FINANZ- HANDELS OG TOLDVÆSENET
Orig. i RA.: F. D. JNo. 1638/1840 D;
27. nov. 1840.

   At jeg er kommen overeens med Rigsarchivets konstituerede
Bestyrer Hrr Cand. jur. Bech om først ved Aarets Udgang at
d.VI,b.2,s.56   overtage mine Funktioner derved, da jeg ikke vel før kan løse
mig fra dem, der paaligge mig ved Universitetsbibliotheket, giver
jeg mig den Ære herved skyldigst at melde.
Kristiania 27 Novbr 1840.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

[Utenpå:] Til Den Kongelige norske Regjerings Departement
for Finanz- Handels og Toldvæsenet. Kristiania.MAADEHOLD OG NØGTERHED
Christiania almindelige Adresse-
Tidende 23. desember 1841.           L
ad os, før vi Glasset tømme
           sværge Nøgterheden Huldskab!
           Kan det Folk af Verden sømme
           at den raa gemene Fuldskab
           sænker dem til Dyret ned?
           Godt Exempel før bør gives:
           Maadehold og Nøgterhed.
           Klink, min Broder! lad den trives!
           Maadehold og Nøgterhed!
                 Saa -- til Pas!
           Tøm derpaa dit fulde Glas!


           See, eet Glas er Himlens Gave;
           af det andet blier man lyrisk.
           Om mod tre vi intet have,
           gjør dog mange Laget dyrisk.
           Drik kun hvad du frydes ved,
           og en Sang vil jeg jer synge:
           Maadehold og Nøgterhed!
           Lad de fulde Bægre klinge!
           Maadehold og Nøgterhed!
                 Saa -- til Pas!
           Tøm derpaa dit fulde Glas!

d.VI,b.2,s.57  

           Se den Drukkenbold! i skakke
                      Zikzak knap han finder Døren.
           Med ham vil hans Viv nok snakke
           saa det ringer for hans Øren.
           Sligt fortjener skarp Besked.
           Dyden lede os, den hulde:
           Maadehold og Nøgterhed!
           Pereant
de Lastefulde!
           Maadehold og Nøgterhed!
                 Saa -- til Pas!
           Tøm derpaa dit fulde Glas.


           Hvad har du at lee ad, Slyngel!
           Jeg din Latter skal kurere.
           Du af Svinet og dets Yngel
           Fylderiets Skam kan lære.
           Pak dig nu betids afsted!
           Dog jeg vil mig ei forløbe: --
           Maadehold og Nøgterhed!
           Lad os Proselyten døbe!
           Maadehold og Nøgterhed!
                 Saa -- til Pas!
           Tøm derpaa dit fulde Glas.           Modus, ut nos docuere,
sit in rebus, sumus rati!
Medium qui tenuere,
nominati sunt beati.
Juste milieu, din Drukkenbold!
           Ergo, altsaa -- Norsk at snakke --
           Nøgterhed og Maadehold!
           For et Glas endnu vi takke.
           Nøgterhed og Maadehold!
                 Saa -- til Pas!
           Tøm derpaa dit fulde Glas.

d.VI,b.2,s.58  

           Nøgter er jeg; -- mere Drikke!
                      Altid nøgter; -- det forstaaer sig.
           Kun det Gulv forstaaer jeg ikke,
           at det saa i Bølger slaaer sig,
           cirklende og op og ned.
           Til at staa jeg taber Kraften.
           Maadehold og Nøgterhed!
           Dyden seire maa i Aften.
           Maadehold og Nøgterhed!
                 Saa -- til Pas!
           Nok et Glas -- saa -- nok et Glas!    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE