HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


BILAG TIL UNDERDANIGST ANSØGNING AF 9. MARZ
1840 OM RØGEN SOGNEKALD

Orig. UB. Oslo Ms. 584 fol. C 7.

Almueoplysnings Skrivter af Henrik Wergeland.

   1. Opmuntring til at stifte Sognebogsamlinger. 1ste Hefte "For
   Almuen" udg. af det kongl. Selskab for Norges Vel.
d.VI,b.2,s.51   2. Opmuntring til at stifte Sogneselskaber. 2det Hefte "For
      Almuen".
3. Opmuntring og Anviisning til at anlægge Arbeidsanstalter
paa Landet.
(Nærmest med Hensyn til Øvre Romerige.
   Egen Bekostning.)
4. Normandens Katekismus. Paa Vers. Krohns Forlag.
5. Læsebog for Almuungdommen. 4 Hefte "For Almuen".
   Krohns Forlag. 1ste Oplag 1831.
   2det Oplag. Forbedret og omarbeidet 1839. 9de Hefte
   for Almuen.
6. Den norske Bondes nyttige Kundskab til de Læge- Farve-
Garve- og Giftplanter, som voxe paa hans Jord.
3. Hefte
   "For Almuen". Hviids Forlag.
7. Levnets- og Velfærds-Viisdom. 5 Hefte "For Almuen".
8. Norges Historie. 2 Dele. Hoppes Forlag. 6 Hefte For Alm.
9. Udtog af Norges Historie. 7 Hefte "For Almuen". Winthers
   Forlag.
10. Omrids af Verdenshistorien. Winthers Forlag. 8de Hefte & c.
11. Christsind i Landfarsot. Prædiken.
12. Nogle Ord fra Prækestolen. Samling af Prædikener. Krohns
   Forlag.
13. Nogle Ord til gode Konfirmanter og deres Forældre. Egen
   Bekostning. Til Bedste for Grønlands Asyl.
14. Folkeviser. Udgivne 3 Ark. Egen Bekostning.
15. Samling af Sømandssange. Winthers Forlag.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE