HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 19. febr. 1840.

   Bladet Tiden for 1814, eller Aftrykket af No. 73, 74 og 75
ønskes strax kjøbt af
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE