HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BINDBARNE-NYTAARSØNSKER

Ved en feil er dette dikt bare delvis
medtatt 1:2:274. Det blir derfor trykt
op igjen i sin helhet; 3. febr. 1840.           V
i ønske hver Hosbond en gylden Disk,
           paa hver en Ende en lækker Fisk.
           Da Himmelens Engle stor Lystighed faaer;
Vi ønske jer Alle lyksaligt Nytaar.
d.VI,b.2,s.50  

           Vi ønske hver Madmoer et Skjørt af Uld;
                      det varmer vel bedre end Sølv og Guld.
           Da Himmelens o. s. v.           Vi ønske hver Søn i Haanden en Pen.
           Saa nyttigt er Sværdet ham ikke som den.
           Da Himmelens o. s. v.           Vi ønske hver Datter saa net en Rok;
           Da spinder hun Uldtraaden silkefiin nok.
           Da Himmelens o. s. v.           Vi ønske hver Pige en Støvekost med;
           Da fejer hun gamle Edderkop ned.
           Da Himmelens o. s. v.           Vi ønske hver Dreng en Svøbe med Skaft;
           Da traver den Hest, som vel aldrig har travt.
           Da Himmelens o. s. v.           Da reiser han hen forat see, om sin Kost
           den Pige kan bruge, som Alle har rost.
           Da Himmelens Engle stor Lystighed faaer.
Vi ønske jer Alle lyksaligt Nytaar.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE