HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


[BRASILLA DIRACHINA]

1839-40 (?). Ms. UB. 584 fol. E 31.

   Om Brasilla Dirachina, en Jomfru af kristen Tro i vor Reli-
gions første Tider, fortælles, at hun, som Krigsfangen og udsat
for en Soldats Voldsomhed, sagde til denne, at hun kjendte en
Urt, som gjorde Den saarfri, der gned sig med den. Soldaten
blev glad og lovede at skaane hendes Liv og Kydskhed, om det
var sandt. Hun tog da den første den bedste Urt, gned den
paa sin Hals, og bad ham at forsøge dens Kraft paa hende ved at
hugge frit til. Da nu Hovedet faldt for Hugget, indsaa Soldaten,
at den kristne Jomfru havde gjort det forat frelse sin Ære.
   Den Skotte, som vi i et foregaaende No berettede den samme
Kløgtighed om, maa sandsynligvis have hentet den fra Brasillas
Exempel. --


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE