HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


[BEKJENTGJØRELSEl
Christiania Intelligentssedler 12. desember 1839.

   I Anledning af Bladet "For Fattigmands" Uddeling bedes
D'Hrr. Skolelærere for Byens Forstæder og nærmeste Omegn
om velvilligen at møde Fredag, 13de dennes, Efterm. Kl. 5,
i Hjulmager Meyers Gaard i Agersgaden hos
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE