HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


[KVITTERING]

RA., Kammerherre Holsts papirer;
3. april 1839.

   Af det af Hans Majestæt Kongens Kasse Undertegnede
naadigst Tilstaaede har jeg af Herr Kammerjunker Holst imod-
taget for første Qvartal 1839 med 50 (femti) Spdlr.
Kristiania 3. April 1839.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE