HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BINDTIL DEN CONSTITUTIONELLES REDAKTØR
Efter Wergelands manuskript i pri-
vat eie; 4. mai 1838.

   Atter en "Dands for Filisterne". Jeg finder det ikke saa
upassende af et Blad som den Cstnelle, om det leverede nogle
Actstykker til Paastanderne om min fortskridende Korruption
som Forf. Svar udbedes derfor, om jeg kan erholde Plads i det
Blad for nogle Verslinjer over min afdøde Frænde O. Aubert;
ubetinget og uden Anmærkninger -- Svar idag.
4 Mai 38
Henr. Wergeland
(log. hos Blikkenslager E. Rolfsen Dronningens Gade).S. T. DEN CONSTITUTIONELLES REDAKTION
   Afleveres i Expeditionen til hurtigst Besørgelse.
Ms. i privat eie; 15. juni 1838.
   For Indlagte udbedes Plads i den Constitutionelle. I Tilfælde
af Optagelse ønskede jeg at vide naar det kunde komme ind samt
at erholde
[innskutt: en]
Korrektur selv. Jeg er paa Bibl. fra
9 -- 2 og mellem 2 1/2 og 4 eller noget derover at træffe i mit Logis
hos E. Rolfsen ved Departementet. Svar udbedes. Jeg skal
derom lade forhøre i Exped. i Eftermiddag engang. --
15 Juni 1838. --
Henr. Wergeland.
d.VI,b.2,s.47  
BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 16. mars 1839.

Bøger.

   I Cappelens og Guldbergs Boghandlinger er nedlagt 50 indh.
Exemplr. i hver af "Den indiske Cholera", Drama af Henr.
Wergeland, som sælges til Bedste for de hungerlidende Bygder
for 1 Mk. pr. Exemplr.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE