HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


SKAALER.
Bragur s. 157
(1837).

   1. Syttendemaifesten leve! Dens Blomstring og Udbredelse!
   Deri erkjende Normændene en af Frihedens ypperste Støtter
   og Livstegn! Paa dens Festligholdelse kjende Patrioterne
   hverandre!
d.VI,b.2,s.46   2. Leve det norske Folk! Det glemme aldrig sin historiske Stor-
      hed eller at benytte Tiden til sine Ønskers Opfyldelse! Thi
   de ere ikke mere end Retfærdighed.
3. Gamle Norge! Gid det evigen maa forynges i sine Sønners
   Kraft og Fædrelandssind! Agres og Moderskjøds Velsignelse
   over Fædrelandet, saaat gode Aaringer, Folkets Flid og Næ-
   ringsfrihed fremmer og opholder i et godt Samliv en stedse
   stigende Befolkning, der er Landets største Rigdom.
4. Normannakonningen, saadan som vor Historie og ingen anden
   kjender ham!
5. Foreningen, saalænge den er tjenlig for Norges sande Vel!
   [Dessuten er i "Bragur" trykt op Skaaler nr. 6 -- 25 fra Statsborgeren 13.
sept. 1835, se 3:2:234 f.; sml. 6:2:80].


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE