HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 2. BIND


d.VI,b.2,s.45  
TIL AGGERSHUUS AMT
Statsark., Oslo, Akershus Stift og Amt,
Innk. saker, 124, XIV; 5. nov. 1836.

   Undertegnede giver sig herved den ærbødige Frihed at over-
sende det høje Amt fornyet og nærmere bestemt Ansøgning om
naadigst beneficium paupertatis med fri Sagfører til Erhvervelse
af Oplysninger betræffende et af Procurator Praëm inden Over-
retten, i den mellem ham og Undertegnede verserende Sag, pro-
duceret Document, der formenes at sætte to Vidner, tilhørende
Ullensager Thinglag, i Strid med deres forhen afgivne Prov.
   Med Bemærkning, at Undertegnede har troet det konstitutions-
mæssigt, og saaledes rigtigt, at skrive den underdanigste Ansøg-
ning paa ustemplet Papiir, nemlig med Hensyn til den for Tiden
ikke fastsatte Stempletpapiirstaxt, udbedes Imodtagelsen heraf
velvilligen attesteret, saasom Henstand i Sagen ved Overretten
er bevilget til nærværende Ansøgnings Besørgelse.

Kristianja 5te November 1836
Ærbødigst
Henr. Wergeland.
ANG. SKRIVTET "OM ET NYT FORENINGSFÖRDRAG"
Statsborgeren 26. mars 1837.

   Det oftere i forskjellige af vore Tidender omtalte svenske
Skrivt "Om et nyt Foreningsfördrag" er endelig paa Dhr. Guld-
berg og Dzwonkowskis Forlag udkommet oversat af Hr. Sivert-
son, der har ledsaget samme med et Anhang, der gjør Skrivtet
anvendbart, og fortjent til at læses af et udbredt Publikum.
Vi levere her følgende Afsnit, der gjengiver nøje vore egne
Anskuelser af Norges sande politiske Stilling:
   [Her følger et avsnitt av Sylvester Sivertsons "Anhang" til det svenske
skrift.]


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE