HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


SHAKESPEARES ANBEFALING FOR VOLDGIFT

(Indsendt.)

Statsborgeren 31. mars 1836.

   Jeg har været Vidne til, at syv Dommere ikke have kunnet
blive færdige med en Tvist. Men naar Parterne kom selv sam-
men, og En tænkte kun paa et "naar"; naar jeg da sagde saa
og I sagde saa, saa kom det snart i Haandslag og de tilsvore
hinanden Broderskab. Dette "naar" er den eneste Fredsstifter;
en stor Kraft ligger i dette "naar".

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE