HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[BEKJENDTGJØRELSE]
Morgenbladet 13. og 15. okt. 1832.

   Ihændehaverne af paategnede Subskriptionsplaner paa:
Digte af Henrik Wergeland, 2den Ring;
Løjer i Holyrood af Siful Sifadda og
Bladet: "Nordlyset", ville behage snarest muligt at indsende disse til P. J. Hoppes
Boghandling i Christiania.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE