HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL HALVOR H. RASCH
6 Juli 45.
   Kjære Ven! Jeg har faa Dage tilbage -- og jeg længes ret
efter Opløsning -- Museet testamenterer jeg Bella, som fortjener
Plads der som Skelett og udstoppet som Typus for den antike
Hundeform paa Basrelieferne. Men vil De have den, saa tag
den strax, da den forstyrrer mig min knappe Søvn.

   Seer jeg Dem ikke, saa Levvel af Hjertet. Vi sees nok igjen
paa et Sted, vi ville have Grund til at være ligesaa fornøjede med.

Deres
høiagtelsesfulde
hengivne
Henr. Wergeland.