HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
Onsdag Aften 3
[ 2]
Juli
[1845]
.

   Kjære Fader! Jeg har havt frygtelige Dage og Nætter af Øre-
pinen med Rheumatisme i Baghovedet. Inat først Søvn Kl. 4
uagtet 30 Morfiumdraaber. Idag har jeg sovet næsten hele Da-
gen. Brystet som før. Kamfersalve bag Øret er ordineret. Ap-
petiten maadelig; dog har Heinrich Thaulow sendt mig et helt
Fad Siik. Naar jeg havde Kræfter til at svare ham. Men idag
ligger jeg som i en Sopor, og skal atter have stærk Dosis Mor-
fium. Et rædsomt Veir har raset lige paa mine Vinduer.

Kjærligst Hilsen
Henrik.

TIL NICOLINE THAULOW
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE