HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
Hjerterum 10 Juni 45.
   Kjære Fader! siden du reiste, har det været usselt med mig:
en skrækkelig Trykken for Brystet, tiltagende Smerter i Øret,
ja idag endog en Snev af Tandværk. Jeg har flyttet mig længer
d.V,b.1,s.421   fra Vindvet idag. Veiret er endnu ikke det rolige, jeg behøver.
Inat havde jeg en temmelig stærk Blodbrækning, saa jeg ligger
her med Forbud mod enhver Samtale og under ny Medecin.
   Jeg vil foruden en Griis, hvis Paasætning er fordeelagtig, kjøbe
Amalie 2 Høns og en Hane; men vil du forære mig noget Byg?

   Nu er der i 3die Korrektur kommet 32 Linjer paa Siden, og
det monner noget anderledes, saa jeg netop har faaet de 3 første
Fortællinger paa 1ste Ark. Endnu en Korrektur til maa haves.
Er jeg for svag til det Arbeide, skal det sendes dig. Fabricius
skal levere 4 Ark ugentlig.

Din taknemmelige Søn
Henrik.

TIL JOHANNES FLINTOE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE