HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JOHANNES FLINTOE
[Førstningen av juni 1845].
Høitagtede Herr Flintoe.
   Jeg har her paa mit Sidste nedskrevet endel Livsskildringer,
hvortil Tidemand har havt den Godhed at udføre et Par Teg-
ninger, som i Træsnit (og de ere ypperligt udførte her i Træ)
skulle tages ind i Texten.

   Men nu staar jeg der. Jeg kan kun meddele et aldeles raat
Omrids, men af Skizzen selv vil en begavet Tegner strax see
hvorledes det skal være.

   De er den Eneste, som kan hjælpe mig med de resterende 4
Tegninger, og jeg beder Dem derom. Med Fornøielse erlægges
et Honorar, og da det er Forlæggeren kan og bør ingen gamle
Bekjendt og jeg siger med Oprigtighed, Venskabs Hensyn hindre
en saa occuperet Mand fra dog at see sin Tid nogenlunde betalt.

Deres
Henrik Wergeland.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE