HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV


TIL WILHELM LASSEN

8de Febr. 1845.
Hr. Cand. jur. Albert Lassen.
   Tak for igaar! Følgen var 14 Vers til O og en søvnløs Nat.
Men ellers er jeg ogsaa brav idag. -- Hermed Archivarvisen
samt nogle andre Sager, jeg, ved at søge efter dem, fandt. Sag-
visen gad jeg høre.

Deres
Henr. Wergeland.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE