HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB
Christiania 30 Januar 1845.
Til
Direktionen for Videnskabernes Selskab i Throndhjem.
   Med gjentagen Tak for den tilstaaede Understøttelse har jeg
herved den Ære at oversende det forlangte, saa ringe, Vederlag
af 5 Explr af Poemet "Mennesket".

   Maatte den ærede Direktion ikke finde de 100 Spd. for dyre
for hvad herved er erhvervet Literaturen. Min Helbredstilstand
nødte mig til at skynde mig, saa Arbeidet fra min Haand neppe
d.V,b.1,s.375   endte da Klokken ringede Julen ind -- Sidste Afsnit i Digtet vil
vise hvorfor jeg fandt noget i den Omstændighed -- og i 2 Maa-
neder blev Bogtrykkeren færdig. Da jeg maatte vente selv at
blive bebyrdet med Forlaget, maatte jeg renoncere paa det Ni-
tide. Først da Bogen var færdig, indfandt den Feilbergske Bog-
handling sig med det usle Tilbud af 100 Spd. og de overskydende
50 Spd. til Bogtrykkeren for Oplaget paa 500 Explr; og saavel
Direktionens liberale Vink om at søge Honorar istedetfor at til-
bagebetale, -- hvilket jeg ved Honoraret burde have været sat
bedre istand til -- samt min Sygdom lod mig imodtage dette.
18 Explr gaae til Udlandet som Present.
Ærbødigst
Henr. Wergeland.

TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE