HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL CHRISTIAN TØNSBERG
8 Jan. 45.
   Gode Ven! Forretningsmænd ere ordknappe og desuden har
jeg havt meer Arbeide idag end jeg har havt godt af. Altsaa

   1) Priserne hos den Bogbinder paa middels stivt heftet (Jeg
maa knibe; maaskee Du koster elegante Bind paa?) ønskes
meddelte.

   2) NB. Grottens Salg maa ikke glemmes. (Priis 2800 -- 3000)
Taxt paa Huset 2380. Faste Penge 1800 Spd. 50 Spd. til Mad.
Jacobsen aarlig. Dette er Hovedopgaverne. --

   3) Linstow vil gjerne bytte Stykker, da Øststykket har Affec-
tion for ham. Hans Fjeldstykke synes mig interessantere at have,
da Tind er den Egn alle Reisende besøger. Kom herop er bedst.

Venskabeligst
Henr. Wergeland.

TIL CARL TH. DAHL
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE