HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL S. A. W. S├śRENSSEN
[Oktober 1844.]
   I Hamburger Neue Zeitung staaer Charlataneriet med Archives
historiques demaskeret. Jeg har skrevet et alvorligt Promemoria
til Directionen, hvis Brev virkelig -- men paa slet utydeligt Fransk
-- indeholder den Uforskammethed, at man skal betale 2 fr. pr.
Linie for sin Forherligelse. "Ikke en Sous -- skriver jeg -- og
jeg udbeder mig som en Gunst at mit Navn ikke maa komme i
Archives historique.

Deres altid
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.363   TIL DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKAB
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE