HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL S. A. W. SØRENSSEN
[1. oktober 1844.]
   Atter ligger der et Brev fra Archives Historiques paa 1 Spd.
114 Sk., som jeg ikke vil løse; men tillad mig at spørge Dem,
om De ogsaa har faaet et saadant Brev og om De har løst det
samt da vil lade mig vide Indholden. Der synes at ligge en Pjece
eller en Avis indeni.

Deres høiagtelsesfulde
Wergeland.

   P. S. Hvilket Genrestykke Scenen med de fordømte Jøder paa
Lütkens Billard! Harpespillersken Mad. Petersen, der angav dem
som Jøder, skal ogsaa i sin Tid (i sin blomstrende Skjønheds-
periode) have angivet den Leya, der blev ført durch ganzes Nor-
wegen.

TIL S. A. W. SØRENSSEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE