HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL HALVOR H. RASCH
[Ca. 1. august 1844.]
Høitærede Ven!
   Her ligger jeg nu fulde 3 Maaneder af Hepatisation i Lun-
gerne. Imidlertid har jeg søgt at more mig med Diverse, saasom
med at indrette min Brønd nede i Grotten til offentligt Brug
med Inscriptioner etc., oprette en Veistolpe med Advarsel paa
Vers til at kaste af Læsset under den bratte Kneik ved mit Huus,
hvor skrækkelige Hestemishandlinger finder Sted. I Manden i
Grottens Navn sker alt dette. Selv har han faaet en ny rød
Kappe. Men til Grottens fuldstændige Dekoration mangler jeg
intet mindre end en Bjørn, og da jeg mindes paa Musæet at
have seet en gammel bustet der var en Skam for det af Ælde
og Forfaldenhed, tillader jeg mig at spørge Dem, om den kan
blive kjøbt for rimelig Priis, eller om der er noget andet større
vildt Dyr at afhænde for at give Plads for bedre.

Deres
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.359   TIL S. A. W. SØRENSSEN
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE