HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL J. E. KRAFT
Christiania 5 Juni 1844.
S. T.
Hrr. Sorenskriver Kraft.
   Snart er en Maaned gaaen siden Modtagelsen af Deres artige
Brev og af Vedbenderne (veritabel Hedera Helix) og endnu har
jeg ikke svaret og takket Dem og Deres gode Døttre, som have
været de venlige Indsamlere deraf paa de vilde Klipper! Men
jeg overraskedes af dette Beviis paa Godhed midt under en
Lungebetændelse, midt imellem Liv og Død, saa der ikke var at
tænke paa at skrive for det første, ja ikke før nu; og de ustøe
Træk vise nok, at det skeer tilsengs. Ja her ligger jeg endnu
-- Maimaaned spildt, og den ene Dag af Juni lister sig unyttet
og unydt hen efter den anden. Jeg veed ikke engang, hvorledes
det staaer med mine Vedbender; men jeg frygter for, at dels
Drengen, som uden Opsigt maatte grave dem ned langs Grottens
Klipper, har gjort galt, og dels forat det vedholdende tørre og
kolde, blæsende Veir har været mine stakkels forsømte Yndlinger
til Meen. Derfor, siden De er saa god at spørge, om jeg vil
have fleer, -- derfor, ja, vil jeg være saa ubeskeden at yttre
Ønske om, at dersom nogle gode Vedbendkrandse med gode Rød-
der, uden for stor Uleilighed, atter lode sig hente fra Klipperne
om Mandal, vilde Hidsendelsen, forat jeg, naar nu Regnveir og
Varme kommer, kunde forsøge deres Akklimatiseren, være mig
meget kjær.

   Igaaraftes indfandt Prok. Berg sig fra Hjelm med Deres An-
tegnelser. De skulle blive supplerede efter Evne, og sendes med
mine Noter paa en Lap idag til min Fader, som har fulgt bedre
med hvad jeg har skrevet og udgivet, end jeg selv.

   Med den størte Høiagtelse, og anbefalende min Kompliment
til Familien,

Deres forbundne
Henr. Wergeland.

   P. S. Fra Kl. 4 imorges til 8 har jeg taget en Afskrift af Deres
Noter, suppleret noget og tilføjet ikke saa lidt.

d.V,b.1,s.356   TIL MICHAEL S. WARBURG
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE