HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL SELSKABET FOR CHRISTIANIA BYES VEL
Grotten 29 Mai 1844.
Til Administrationen for Selskabet for Christiania Byes Vel.
   I min Sygdom, der nu har varet længe, kan jeg kun fremsende
den Annotationsliste, jeg selv har ført over de for Selskabets med-
delte 12 Spd. indkjøbte Bøger til Almuebogsamlingen. Den ud-
bedes derfor tilbage. Cand. Hansen paa Grønland har strax
erholdt sine 8 Spd. til Bogsamlingen dersteds; men nogen Qvit-
tering har jeg ikke erholdt.

   Da Aargangen af Bladet "For Arbeidsklassen" har indeholdt
Fortsættelser, vil det formentlig være til nogen Forvirring og
til uforudregneligt Tab for Bogbinder Barlien, om der nu plud-
selig midt i Aargangen inddrages endeel af de Explr. deraf, som
Selskabet har havt den Godhed at indkjøbe. Min Mening er at
samtlige disse Explr. først burde hæves ved Aarets Udgang ind-
bundne, og da bruges som Præmier.

Ærbødigst
Henr. Wergeland.

d.V,b.1,s.355   TIL J. E. KRAFT
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE