HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL JENS PETER BROCH
15 April (Før Fanden har faaet Sko paa) 44.
   Dersom den smukke Pige, jeg mødte Dig med her forleden
midt i Pilestrædsølet, er den Kjæreste, Du paa den meest haard-
nakkendste og durckdrevenste Maade har erobret Dig (nemlig
ved at gaae til Valders efter Hørensagen og saa over Østen-
Aasen til Gbrandsdalen og tilbage) saa giv hende denne lille
Buket, hvori jeg vil haabe at Du har saameget Skjøn, Jens Peter,
at Du forstaaer at Vedbendbladet er til Digterinden og Rosen-
knoppen til Pigen -- fra Dig naturligviis.

Manden i Grotten.

TIL KIRKEDEPARTEMENTET
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE