HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NILS J. WESSEL-BERG
[Midtvinters 1843 -- 44.]
   Igaar Kl. 6, da jeg og min Kone spadserede ud lidt i Maane-
skin, faldt jeg i Iisbakken nede ved Pannewitz, saa at jeg neppe
d.V,b.1,s.350   kan komme ud. Jeg seer frygtelig ud, da jeg trimlede rundt paa
Hælen og modtog hele Stødet paa den høire Kindbakke. Bril-
lerne ere hos Clausen. Det kunde gjerne blevet Avancement. Men
sørg nu for følgende.


   1) Korrektur til mig af 2det Ark.
2) Med Budet Lassens Romernes Historie samt ogsaa hans
   øvrige historiske Arbeider. Item Falsens samt et Par hi-
   storiske Verker af den danske senere Literatur. Navnlig
   Grundtvigs Verdenskrønike (Jeg tror dog den er fra før 1814).
3) Knoph vedbliver at emballere og catalogisere i passende
   Pakker -- saameget muligt for 5 Aar af Gangen.
4) Anders bærer ind af 1ste Afdeling Bispearkivet, som op-
   stilles inde i mit Værelse langs Væggene paa Gulvet, og
   ved denne Leilighed eftersees Pakke 78, der skal indeholde
   Delingsforretninger Prestegaarde vedkommende -- navnlig
   om den indeholder en saadan af 1614 mellem Vestby Preste-
   gaard og Pebberstad.

   Findes det deri, sendes Dokumentet op til mig tilligemed
det Brev fra Schanche, som ligger i Journalen paa Pulten.

Venskabeligst
Henr. Wergeland.

   P. S. Min Kind seer ud som disse udbugede flammede Skild-
paddesnuusdaaser, og det knaser og braser derinde.

   Lad Anders dog komme op. Kommer Smeden efter Løfte med
Slæde, tør jeg dog nok komme ranglende.

TIL CHRISTOPHER A. HOLMBOE
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE