HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ANTON SCHJØTH
[September? 1843.]
   Jeg er idag saa overlæsset; men skal dog see til at klare
Sangen, om Du vil bistaa mig med at oversætte Artiklen om
O. Bull i medfølgende Zeitung Pag. 238. Det Punktum med No-
derne udelades. Siig saa Budet hvad Tid det kan hente.

Din
Henr. W --

TIL P. L. MØLLER
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE